ගිණුම් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව

ගිණුම් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව

මිනිස් සිරුරකට වර්ධනය වීමට හා වර්ධනය වීමට හා දීර් life ායුෂ ලැබීමට නිතිපතා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන් අවශ්‍ය වනවා සේම, ව්‍යාපාර ගිණුමකට ද එහි 'සෞඛ්‍යය' පිළිබඳ නිරන්තර පරීක්‍ෂණයක් අවශ්‍ය වේ. ඕනෑම ව්‍යාපාරයක අවසාන පරමාර්ථය වන්නේ විකුණුම්වල අඛණ්ඩ ප්‍රගතියක් ලබා වර්ධනය වීම සහ සමෘද්ධිමත් වීමයි. මෙම වර්ධනය කිසිදු බාධාවකින් තොරව තිබීම අතිශයින්ම වැදගත්ය. හොඳ විකුණුම් ගිණුමක සෞඛ්‍යය හොඳ අලෙවියකට සමාන වේ. කෙසේ වෙතත්, විකුණුම්කරුවන්ගේ ගිණුම් සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විවිධ ප්‍රමිතිකයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම දුෂ්කර කාර්යයක් විය හැකිය. සබැඳි ව්‍යාපාරයේ විශාල වෙළඳපොල නිසා මෙය වඩාත් සංකීර්ණ වේ. සීමිත ඇණවුම් දෝෂ අනුපාතය, ප්‍රමාද වී යැවීමේ අනුපාතය සහ පූර්ව ඉටුකිරීමේ අවලංගු කිරීමේ අනුපාතය අතර සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගැනීමට ඔබට සහාය වීමට සහාය වීම සහ හොඳ අලෙවියක් ලබා ගැනීම ව්‍යාපාරයට විශාල රුකුලක් විය හැකි අතර දිගු කාලීනව එය අත්හිටුවීම වලක්වනු ඇත. ගිණුම.

අපගේ කණ්ඩායම ඔබගේ ඇමසන් ගිණුමේ සෞඛ්‍යය පාලනය කර ගැනීමට සහ පහත සඳහන් පරාමිතීන්ගේ නිවැරදි මිනුම් පවත්වා ගැනීමට ඔබට උපදෙස් දෙයි:

  1. අඩුපාඩු අවම කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ ඇණවුම් කරන්න
  2. පිටත් කිරීම කළමනාකරණය
  3. පාරිභෝගික සේවා ප්‍රවේශය
  4. පූර්ව ඉටුකිරීම් අවලංගු කිරීම හැසිරවීම

ගිණුම් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව මඟින් ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය ස්ථාවරව තබා ගැනීම පමණක් නොව, ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමටද එය උපකාරී වේ. ඇප්ලස් ග්ලෝබල් කණ්ඩායම සැමට ඊ-වාණිජ්‍යය ව්‍යාපාරය හැකි තරම් සුමට කිරීමට කැපවී සිටී.

අපගේ විශේෂ .යා සමඟ කතාබස් කරන්න
1
අපි කතා කරමු....
හායි, මම ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේද?